Jun 04

ใครยังใช้ IE อยู่ ผมเชิญชวนมาใช้ Firefox กันนะครับ เนื่องจากข้อดีหลายๆอย่าง

- ใช้ฟรี
- ปลอดภัยกว่า IE
- เร็วกว่า IE
- ไม่แฮ้งบ่อยเท่า IE
- มี Addon เยอะมาก ( เดี๋ยวจะมาแนะนำทีหลัง )

ทำให้ผมขอแนะนำให้มาใช้ Firefox กันดีกว่าครับ

คลิปสอนการติดตั้ง Firefox

วิธีการติดตั้ง Firefox

  1. เข้าไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งจาก www.mozilla.com/th
  2. เปิดตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา ดำเนินการตามขั้นตอน ( เป็นภาษาไทย อ่านง่าย )
  3. เสร็จแล้ว

วิธีการติดตั้งทำได้ง่ายมากมาย แล้วจะทนใช้ IE อยู่ไปทำใม ?

Leave a Reply

preload preload preload